+45 61 78 61 41 kontakt@bamsekort.dk

Litteratur om børn og terapi

Her kan du lade dig inspirere...

Det narrative perspektiv og den narrative metode bliver brugt mere og mere i psykoterapi og socialt arbejde. I “Narrativ terapi med børn og deres familier” kan du få et indblik i, hvordan det narrative perspektiv kan fremme en samtale med børn og familier. “Narrativ terapi med børn og deres familier” henvender sig til alle, som arbejder indenfor et område, hvor de har samtaler med børn.

narrativ til børn

 

 

 

 

 

 

Narrativ terapi med børn og deres familier

Michael White & Alice Morgan

Bogen beskriver løsningsfokuseret korttidsterapi – også kaldet LØFT eller SFBT (Solution Focused Brief Therapy) – med børn. Løsningsfokuseret terapi med børn tager udgangspunkt i barnets oplevelser, og terapeutens opgave er at hjælpe barnet til at opdage og udnytte dets egne ressourcen løsningsfokuserede tilgang er kortvarig, aktiv og handlingsorienteret, og matcher fint børns behov for handling, meningsfuldhed og for at komme videre.

løft

Terapi med børn - Løsningsfokuseret korttidsterapi

Insoo Kim Berg, Therese Steiner

Børne- og ungdomspsykiatri – Nye perspektiver og uanede muligheder af Søren Hertz, der er børne- og ungdomspsykiater, tager afsæt i moderne hjerneforskning, udviklingspsykologi og forskning i børns modstandskraft, som kombineres med forfatterens egne erfaringer fra mange års arbejde med behandling af børn og unge.

hertz

Børne- og ungdomspsykiatri- nye perspektiver og uanede muligheder

Søren Hertz

Denne bog er skrevet for at inspirere til flere samtaler med børn, som har det svært. Gennem flere og bedre samtaler vil vi kunne forbedre vores viden om og omsorg for børnene. Forfatteren præsenterer et kommunikationsteoretisk perspektiv på børns oplevelse, selvforståelse og udvikling og anviser retningslinjer for, hvordan man i forskellige professionelle roller udvikler kontakten og dialogen med barnet. Bogen er rigt forsynet med eksempler fra forskellige samtalesituationer med børn. Denne 3. udgave reflekterer i højere grad end tidligere en stor varieret gruppe af fagpersoners erfaringer fra samtaler med børn – med tilsvarende variation i tema og sammenhænge. Desuden er 3. udgave også et udtryk for alle de børn og omsorgspersoner, som forfatteren har fået lov til at studere for at lære af deres evner til at overkomme og mestre svære udfordringer gennem samtale og dialog. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn inden for det sociale, det familieretlige og det strafferetlige område samt til studerende på de pågældende uddannelser. Den vil især være relevant for de fagfolk, som møder børnene og deres nærmeste i sammenhænge, hvor der skal træffes beslutninger – i hjemmet, i plejefamilier og på institutioner.

haldor øvreeide

 

 

 

 

At tale med børn

Haldor Øvreeide

KLIK HER

Klik på billedet

Snakk med meg
Klik på billedet for at komme til siden, hvor du kan se filmen “Snakk med meg”, som er lavet i samarbejde med Haldor Øvreeide og Barnevernstjenesten i Norge. Du skal lidt ned på siden for at finde link til filmen, der er delt i del 1 og del 2.